Skip to main content

Aktualizacja darmowych modułów wprowadza kompatybilność z Joomla 4.x

Przygotowaliśmy aktualizację większości naszych darmowych modułów dla Joomla. Są one teraz kompatybilne i działają z Joomla 4.x. Pozostałe moduły również zostaną wkrótce zaktualizowane. Jest to kontynuacja naszych działań mających na celu aktualizację dużej części naszych produktów pod kątem kompatybilności z najnowszą wersją Joomla.

Więcej detali

Darmowe moduły kompatybilne teraz z Joomla 4.x to:

  • JM Social Icons
  • JM Testimonials
  • JM Image Carousel
  • JM Additional Features
  • JM Counter
  • JM Best Features
  • JM Team Profiles
  • JM Simple Image Slider

Te moduły Joomla są całkowicie darmowe do pobrania i wykorzystania. Używając ich możesz łatwo poprawić funkcjonalność swojej strony.

JM Social Icons

Darmowe ikony społeczne moduł dla Joomla do wyświetlania ikon mediów społecznościowych z linkami do profili.

JM Testimonials

Darmowe referencje moduł dla Joomla do wyświetlania referencji i jego autora. Moduł jest bardzo prosty, można włączyć wskaźniki lub autoplay.

JM Image Carousel

Darmowy moduł karuzeli obrazów 360 dla Joomla. Prosty moduł może wyświetlać obrazy w 3 różnych stylach (karuzela, flat, coverflow) z przyciskami next/prev lub wskaźnikami kul.

JM Additional Features

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania cech produktu.

JM Counter

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania licznika.

JM Best Features

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania najlepszych cech produktu.

JM Team Profiles

Prosty darmowy moduł dla Joomla do wyświetlania profili członków zespołu.

JM Simple Image Slider

Prosty darmowy slider obrazu dla Joomla daje możliwość tworzenia nieograniczonej liczby slajdów i wyświetlania ich na dowolnej pozycji układu szablonu.

Treść blog posta pochodzi ze strony DJ-Extensions:

Aktualizacja darmowych modułów wprowadza kompatybilność z Joomla 4.x