Skip to main content

DJ-Messages z funkcją masowej wysyłki wiadomości

Nowa funkcja masowej wysyłki wiadomości w DJ-Messages pomaga wysyłać wiadomości do dużej liczby odbiorców jednocześnie. Może to być grupa użytkowników Joomla i/lub wybranych odbiorców.

Nowe możliwości, wprowadzone dla najnowszej aktualizacji to:

  • Użytkownik może wysłać wiadomość do wielu odbiorców, wybierając ich w polu wielokrotnego wyboru,
  • Administrator może wysłać wiadomość do wielu odbiorców (na stronie frontowej i od zaplecza),
  • Administrator może wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników z wybranej grupy użytkowników (na stronie frontowej i od zaplecza),
  • Odbiorcy mogą regularnie odpowiadać na wiadomości.

Jak użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcji?

Administrator strony może wykorzystywać masowe wysyłanie wiadomości do informowania wybranych użytkowników lub grupy użytkowników o wszelkich wydarzeniach lub nowościach. Możliwość wysyłania wiadomości do całej grupy użytkowników to oszczędność czasu i pomoc w zarządzaniu witryną. Połączenie tej funkcji z opcją powiadomienia, kto odczytał wiadomość, ułatwia upewnienie się, że wszyscy odbiorcy odczytują otrzymane treści.

Z drugiej strony użytkownicy mogą komunikować się z większą grupą odbiorców, wysyłając tę samą wiadomość do wybranych osób.

Dowiedz się, jak użytkownicy i superadministratorzy mogą tworzyć wiadomości

Nowa opcja jest dostępna w widoku „Send a message”, który można znaleźć w widoku komponentu DJ-Messages oraz w zapleczu strony (dla administratorów).

Dowiedz się jak utworzyć nową wiadomość w DJ-Messages

Wysyłaj wiadomości do wielu odbiorców

Użytkownik może jednocześnie wysłać tą samą treść do wielu innych użytkowników naraz. W tym celu należy wybrać użytkowników w polu „Recipient” i utworzyć dla nich wiadomość.

Tworzenie wiadomości

Wysyłaj wiadomości do wybranej grupy użytkowników Joomla

Administrator może wybrać grupę użytkowników Joomla z listy istniejących grup i wysłać wiadomość do użytkowników należących do niej.

Ta opcja jest dostępna tylko dla superadministratora. Działa na stronie frontowej i w zapleczu strony.

Wysyłanie wiadomości do wybranej grupy użytkowników

Obie nowe opcje można łączyć. Oznacza to, że można wybrać odbiorców i grupy użytkowników Joomla, co zwiększy liczbę użytkowników do których trafi wiadomość, a obie opcje nie wykluczają się wzajemnie. Ta opcja jest dostępna tylko dla administratora strony.

Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników naraz

Wersja DJ-Messages 1.10.2 wnosi również jedną poprawkę.

Obejrzyj nasz samouczek wideo i dowiedz się, jak skonfigurować rozszerzenie DJ-Messages

Dla DJ-Messages jest dostępna obszerna dokumentacja, z której dowiesz się więcej o instalacji, zarządzaniu, czy konfiguracji.

DJ-Messages można zakupić na naszej stronie za jedyne PLN 119,00

Więcej informacji o tej aktualizacji: