Skip to main content

Nowy dodatek! Twórz interaktywne wykresy i diagramy w Joomla/WordPress/YOOtheme Pro

Nowy dodatek w ofercie! Szukasz rozwiązania do tworzenia interaktywnych wykresów i diagramów bezpośrednio na swojej stronie Joomla? Dzięki DJ-Charts możesz bez wysiłku generować wykresy i diagramy w Joomla, WordPress i web builderze YOOtheme Pro.

Czym jest DJ-Charts plugin?

DJ-Charts umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie wykresów przy minimalnym wysiłku. Niezależnie od tego, czy ilustrujesz skomplikowane trendy danych, wyświetlasz dane statystyczne, czy też zwiększasz atrakcyjność wizualną swojej witryny, DJ-Charts zapewnia intuicyjny interfejs i wszechstronne możliwości dostosowywania, aby zrealizować swoją wizję. Pożegnaj się z uciążliwymi ręcznymi procedurami tworzenia wykresów i uwolnij pełny potencjał swojej strony internetowej dzięki DJ-Charts.

Obsługiwane typy wykresów

Nasz dodatek obsługuje 6 różnych typów wykresów:

  • Bar - Wykres przedstawiający dane kategoryczne za pomocą prostokątnych słupków o wysokości lub długości proporcjonalnej do reprezentowanych przez nie wartości.
  • Doughnut - wykres kołowy z wyciętym środkiem, który wygląda jak pączek.
  • Line - sposób wykreślania punktów danych na linii. Często jest używany do pokazania danych trendu lub porównania dwóch zestawów danych.
  • Pie - okrągła grafika statystyczna podzielona na plasterki w celu zilustrowania proporcji liczbowych.
  • Polar area - podobny do wykresów kołowych, ale każdy segment ma ten sam kąt - promień segmentu różni się w zależności od wartości.
  • Radar - wyświetla dane wielowymiarowe ułożone na osi z tym samym punktem centralnym. Wykres zawiera trzy lub więcej zmiennych ilościowych do porównania; zmienne te są znane jako promienie.

Różne sposoby dodawania danych

Generator wykresów oferuje trzy sposoby dodawania danych:

  • Wcześniej przygotowane wykresy
  • Tworzenie nowego wykresu
  • Import danych z pliku CSV