Skip to main content

Wersja 3.8.1 DJ-Classifieds wprowadza ogromną liczbę ulepszeń

Najnowsza wersja DJ-Classifieds oferuje wiele zmian (37 nowych funkcji + 44 poprawki), o które prosili użytkownicy. Cieszymy się, że mogliśmy je uwzględnić w wersji 3.8.1.

Ta wersja rozszerzenia jest kolejnym krokiem w kierunku kompatybilności DJ-Classifieds z Joomla 4. Od kilku wersji, oprócz widocznych zmian, poprawek i nowych funkcji, przepisaliśmy również część kodu DJ-Classifieds, aby w przyszłości stworzyć aktualizacje Joomla 4 bardziej płynnymi.

DJ-Classifieds radzi sobie już z setkami kategorii i tysiącami ogłoszeń, nawet na słabszych hostingach. Z każdą wersją wzrasta wydajność, łatwość zarządzania i stabilność. Włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowanie procesu aktualizacji z J3 do J4 tak płynnie, jak to tylko możliwe.

Dowiedz się więcej o tej aktualizacji zoryginalnego, szczegółowego artykułu w języku angielskim na stronie DJ-Extensions.

Przeczytaj poniżej, aby poznać szczegóły dotyczące najnowszej wersji DJ-Classifieds 3.8.1.

10 najważniejszych nowych funkcji

Uważamy, że te dziesięć nowych funkcji jest najważniejsze:

#1 -Możliwość przekierowania po zapisaniu ogłoszenia

Teraz możesz zdecydować gdzie zostanie przekierowany użytkownik po dodaniu lub edycji ogłoszenia.

#2 -Nowy typ pola dodatkowego: Obraz

Możliwość dodania pola dodatkowego do którego użytkownicy mogą dodawać obrazki.

#3 -Wiele adresów systemowych powiadomień.

Wcześniej była możliwość wysyłki powiadomień systemowych do tylko jednego adresu, od teraz adresów może być kilka.

#4 -Możliwość ustawiania kolejności regionów.

#5 -Możliwość generowania i edycji aliasów URL regionów.

#6 -Nowy, dedykowany aukcjom widok. Od teraz możesz umożliwić swoim użytkownikom podgląd aukcji w których biorą lub brali udział.

#7 -Dodatkowe parametry dla typu pola: Link.

Można ustawić parametry "target" i "rel".

#8 -Możliwość usunięcia ID z URL.

Podobnie jak można to zrobić w Joomla!, od teraz możesz usunąć ID a adresu. Taka możliwość została dodana dla wszystkich widoków: ogłoszeń, kategorii, regionów i profili.

#9 -Ulepszone opcje przekierowań dla nieistniejących adresów ogłoszeń i kategorii. Zdecyduj gdzie ma być przekierowany użytkownik, który otworzy nieistniejący link ogłoszenia lub kategorii.

#10 -Możliwość przypisywania Promocji do grup użytkowników.

Każda promocja może być dostępna tylko dla wybranych grup użytkowników Joomla.

DJ-Classifieds 3.8.1 wprowadza także wiele innych ulepszeń

Sprawdź je poniżej.

- Odświeżony układ edycji Regionów.

- Odświeżony układ edycji Kategorii.

Dla lepszego przepływu pracy, odświeżyliśmy układ parametrów w formularzach edycji kategorii w backendzie. Dotyczy to głównej zakładki (Edycja), gdzie parametry zostały przeniesione do prawej kolumny, zarządzania polami niestandardowymi oraz zakładki Obrazy.

- Odświeżony układ edycji Promocji.

- Opcja "Zapisz jako kopię" dla Regionów.

- Nazwy pól dodatkowych linkami w edycji ogłoszeń.

Aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie, możesz teraz otworzyć formularz edycji dodatkowego pola bezpośrednio podczas edycji ogłoszeń w backendzie. Każde pole niestandardowe jest teraz linkiem. Po kliknięciu go zostaniesz przekierowany do formularza edycji klikniętego pola niestandardowego (otworzy się w nowej zakładce).

- Masowa zmiana nadrzędnego regionu.

Teraz możliwe jest przetwarzanie masowe wielu regionów i przypisywanie ich do regionów nadrzędnych za jednym razem dzięki funkcji "Seria akcji" w Lokalizacje/Regiony.

- Masowa zmiana daty wygaśnięcia ogłoszeń.

Przetwarzaj masowo wiele ogłoszeń i zmieniaj ich datę wygaśnięcia. Po prostu wybierz ogłoszenia, które chcesz przetworzyć, kliknij przycisk "Seria akcji", ustaw datę wygaśnięcia, a wszystkie wybrane elementy otrzymają nową datę ważności.

- Stała językowa dla pustych wartości pól dodatkowych.

Pusta wartość pola dodatkoweg może być teraz tłumaczona za pomocą tej stałej językowej: COM_DJCLASSIFIEDS_FIELD_EMPTY_VALUE="---"

- Dodano kolumne "Alias" w widoku kategorii w backendzie.

- Możliwość generowania nowych obrazów dla kategorii.

Teraz możesz łatwo generować obrazy kategorii, gdy zmienisz ich wymiary. Wybierz kategorie do zmiany i kliknij "Generuj miniaturki", aby zmienić ich wygląd.

- Stała językowa dla pustej wartości typu konta.

Typ konta ma swoją stałą językową, której możesz użyć do tłumaczenia: COM_DJCLASSIFIEDS_REGISTER_SELECT_GROUP="Wybierz typ konta"

- Możliwość wyszukiwania kategori po ich aliasie (backend).

- Możliwość wyłączenia zdjęcia w profilu podczas rejestracji i edycji.

Dodano nowe parametry odpowiedzialne za użycie Obrazu Profilu w profilach i widoku edycji/rejestracji. Wcześniej nie można było ukryć tych pól, teraz można zdecydować czy ich używać czy nie.

- Możliwe jest teraz użycie stałych językowych w etykietach pól dodatkowych

W ten sposób można zarządzać tekstem i tłumaczeniami etykiet za pomocą nadpisań języków (w przypadku, gdy nie chcesz używać Falanga - https://support.dj-extensions.com/portal/en/kb/articles/how-to-use-falang-with-dj-classifieds).

- Możliwość ustawiania kolejności kategorii w widoku "Drzewo kategorii".

Poprzednio elementy w widoku Drzewa Kategorii (typ menu, widoczne na frontend) były automatycznie uporządkowane według nazwy. Dodaliśmy nowy parametr dostępny w opcjach DJ-Classifieds, gdzie można również wybrać opcję "Kolejność" - w ten sposób kategorie w widoku Drzewo kategorii będą uporządkowane tak samo jak w backendzie.

- Wyszukiwanie kategorii po ID.

Teraz wyszukasz kategorie, również szukając ich, podając ID w widoku listy kategorii na zapleczu.

- Wyszukiwanie pól dodatkowych po etykiecie.

W wyszukiwarce na liście kategorii (zaplecze) możesz teraz szukać również wpisując nazwę etykiety.

- Stałe językowa dla pustych wartości w select liście pól dodatkowych podczas dodawania ogłoszenia

Dodano możliwość użycia stałej językowej dla pustej wartości: COM_DJCLASSIFIEDS_SELECT_FIELD_EMPTY_VALUE="- Wybierz opcję -"

- Domyślna kolejność - Dystans

Dodaliśmy możliwość ustawienia domyślnej kolejności ogłoszeń według odległości (od użytkownika przeglądającego stronę do adresu ogłoszeniodawcy). Ustawienie to znajduje się w Globalnych opcjach DJ-Classifieds.

- Opcja w polach dodatkowych: "Widoczne tylko dla administratora/autora" została zastąpiona na "Poziom dostępu".

Teraz z łatwością określisz widoczność każdego pola dodatkowego ograniczając go dzięki "Poziomom dostępu" z Joomla.

- Informacja o błędzie przy wgrywaniu zdjęć jako stała językowa.

Kiedy wystąpi błąd ze skryptem ładowania obrazu (na przykład, gdy masz błędy skryptowe na swojej stronie), wiadomość o niepowodzeniu może być teraz zmieniona i przetłumaczona za pomocą stałej językowej: COM_DJCLASSIFIEDS_IMAGE_UPLOADER_ERROR_MSG

- Ustawianie źródła dla meta opisu dla profili.

Możesz teraz poprawić SEO poprzez podanie źródła tekstu dla meta description dla profili. Nowy parametr można znaleźć w: Opcje DJ-Classifieds -> Ustawienia SEO -> Sekcja Meta tagi -> Meta opis profilu. Możesz wybrać pole które będzie używane dla meta opisu.

- Natychmiastowy podgląd załadowanego zdjęcia w Profilu podczas rejestracji i edycji.

Więcej informacji o tej aktualizacji:

W komponencie dostępny jest odpowiedni szablon wiadomości e-mail: