Skip to main content

Aktualizacja z dnia 02.01.2013

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. DJ-Real-Estate02 wersja templatki EF 1.1.01
naprawione:

  • Problem w wersji RTL na stronach ogłoszeń
  • button powrotu do góry strony obecnie korzysta ze skryptu mootools zamiast jquery

2. DJ-Real-Estate02 wersja templatki EF 1.1.01:
zmodyfikowane pliki:

  • templates/dj-real-estate02/css/rtl.css
  • templates/dj-real-estate02/templateDetails.xml
  • templates/dj-real-estate02/lib/php/jm_javascript.php