Skip to main content

JM Animals ver 1.05 z dnia 26.09.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano system Joomla do wersji 3.8.12
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.8.4
 • DJ-Reviews został zaktualizowany do wersji 1.3.2
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.12
 • DJ-Classifieds został zaktualizowany do wersji 3.7.4

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/item/default_description.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/item/default_localization.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/item/default_profile.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/item/default_generaldetails.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/items/blog.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/items/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/items/default_rwd.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/items/default_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/profile/default_items_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/profileedit/default.php

(!) nowe pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/profile/default_items.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-animals/views/profile/default_items_blog.php
  2. Szablon JM Animals w wersji 1.05

(+) ulepszenia:

 • Dopasowania stylu i motywu do najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Zaktualizowane style CSS do najnowszej wersji DJ-Reviews
 • Naprawiono Uwaga: Niezdefiniowana zmienna: profile_itemid
 • Naprawiono przycisk edycji profilu
 • Naprawiono układy tabel i blogów produktów użytkowników w widoku profilu użytkownika
 • Naprawiono ukryte wiersze kontaktu dla układów responsywnych
 • Naprawiono błąd, przez który administrator nie mógł edytować żadnej reklamy w interfejsie użytkownika
 • Naprawiono problem braku klikalnych pól w module wyszukiwania dla układów responsywnych
 • Teraz sufiks modułu grid-shadow-ms może być również użyty w nowoczesnym układzie suwaków
 • Naprawiono style CSS dla najnowszego modułu JM Additional Features
 • Naprawiono polecany widok artykułów, teraz wygląda on podobnie do widoku blogu

Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-animals/html/mod_djclassifieds_items/default.php
 • templates/jm-animals/html/mod_djclassifieds_items/slider.php
 • templates/jm-animals/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-animals/less/djclassifieds_responsive.less
 • templates/jm-animals/less/djmediatools.less
 • templates/jm-animals/less/djmediatools_rtl.less
 • templates/jm-animals/less/joomla.less
 • templates/jm-animals/less/modules.less
 • templates/jm-animals/less/template_rtl.less
 • templates/jm-animals/templateDetails.xml

(+) dodane:

 • templates/jm-animals/html/com_content/featured/default.php
 • templates/jm-animals/html/com_content/featured/default_item.php