Skip to main content

JM Apartments z dnia 14.04.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • Framework EF4 zaktualizowany do wersji 4.7.5
  • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.9.1
  • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.5.2
  • JM Social Icons moduł zaktualizowany do wersji 1.04

(!) Poprawki:

  • naprawiony błąd dotyczący modułu JM Social Icons: "Fatal error: Can't use method return value in write context"