Skip to main content

J! 3.x Aktualizacja z dnia 10.04.2015

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3.0

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

  • Joomla zaktualizowana z wersji 3.3.1 do 3.3.6
  • DJ-Tabs zaktualizowany z wersji 1.1.1 do 1.2.3
  • DJ-MegaMenu zaktualizowane z wersji 2.0.2 do 2.1.0
  • DJ-MadiaTools zaktualizowany z wersji 2.0.5 do 2.3.2
  • Plugin Frameworku EF4 w wersji 4.2 zainstalowany
  • Plugin Frameworku EF3 odinstalowany

nowe funkcje: