Skip to main content

Aktualizacja z dnia 19.09.2012

Po każdej aktualizacji poprawione pliki dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:
  • zaktualizuj komponent VirtueMart
  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę, bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna  Quickstart:

  • VirtueMart 2.0.10 zaktualizowany do wersji 2.0.11

2. JM-Home-Deco-Store wersja templatki 1.6:
zmodyfikowane pliki:

  • templates/jm-home-deco-store/html/cart/default.php
  • templates/jm-home-deco-store/html/cart/default_pricelist.php
  • templates/jm-home-deco-store/templateDetails.xml
  • administrator/language/en-GB/en-GB.com_virtuemart.ini
  • language/en-GB/en-GB.com_virtuemart.ini