Skip to main content

JM Modern HikaShop z dnia 25.09.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3.0

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

  • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.0
  • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.10
  • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.5.4
  • DJ-jQueryMonster zaktualizowany do wersji 1.3.4
  • EF3 Framerwork plugin zaktualizowany do wersji 3.14