Skip to main content

JM Services ver 1.05 z dnia 27.12.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla do wersji 3.8.3
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.8.2
 • DJ-Menu został usunięty
 • Dodany dodatek DJ-MegaMenu light
   2. Szablon JM Services w wersji 1.05:

Zmiany:

 • DJ-Menu został usunięty
 • Dodany dodatek DJ-MegaMenu light
 • Dodano moduł JM Offcanvas Button zamiast niestandardowego modułu HTML
 • Dodano moduł JM Social Icons zamiast niestandardowego modułu HTML
 • Naprawiono błędny błąd 404 URL w niektórych przypadkach
 • Naprawiono problem z kompresją GZIP w niektórych przypadkach
 • Drobne poprawki i ulepszenia

Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-services/less/joomla.less
 • templates/jm-services/less/modules.less
 • templates/jm-services/less/offcanvas.less
 • templates/jm-services/less/template_variables.less
 • templates/jm-services/less/template_responsive.less
 • templates/jm-services/laguages/en-GB/en-GB.tpl_jm-service.ini
 • templates/jm-services/error.php
 • templates/jm-services/html/modules.php
 • templates/jm-services/templateDeatils.xml
 • templates/jm-services/lib/jm_template.php
 • templates/jm-services/templateDefaults.json
 • Dodane pliki:

 • templates/jm-services/less/djmegamenu.less
 • templates/jm-services/less/djmegamenu_rtl.less

JM Services z dnia 25.09.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.0
 • DJ-jQueryMonster zaktualizowano do wersji 1.3.4
 • DJ-ImageSlider został zaktualizowany do wersji 3.2.3
 • Wtyczka ramki EF4 została zaktualizowana do wersji 4.7.8

J! 3.x aktualizacja z dnia 28.07.2016

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla z wersji 3.4.1 do 3.6.0
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework z wersji 4.5 do 4.7
 • DJ-Menu został zaktualizowany z wersji 2.0.1 do 2.0.2
 • DJ-ImageSlider został zaktualizowany z wersji 3.0.0 do 3.1.2
  2. Szablon JM Services w wersji 1.04:

  Zmiany:

 • Naprawiono blok system message. Nie wyświetlał się poprawnie w niektórych sytuacjach
 • Naprawiono błędny nagłówek http na stronie błędu
 • Poprawiono bibliotekę LESS mixins library
 • Pliki LESS zostały oczyszczone ze styli dedykowanych dla starych przeglądarek
 • Znaczniki sections zostały zmienione na div, by uniknąć błędów walidacji
 • Zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-services/less/comingsoon.less
 • /templates/jm-services/less/djimageslider_responsive.less
 • /templates/jm-services/less/djmenu.less
 • /templates/jm-services/less/djmenu_fx.less
 • /templates/jm-services/less/joomla.less
 • /templates/jm-services/less/layout.less
 • /templates/jm-services/less/offline.less
 • /templates/jm-services/less/offcanvas.less
 • /templates/jm-services/less/template.less
 • /templates/jm-services/less/template_mixins.less
 • /templates/jm-services/less/template_responsive.less
 • /templates/jm-services/less/template_rtl.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/tables.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/navbar.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/forms.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/dropdowns.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/buttons.less
 • /templates/jm-services/less/override/ltr/button-groupes.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/tables.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/navbar.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/forms.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/dropdowns.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/buttons.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/button-groupes.less
 • /templates/jm-services/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-services/tpl/blocks/*
 • /templates/jm-services/error.php
 • /templates/jm-service/templateDetails.xml
 • Usunięte pliki:

 • /templates/jm-services/less/override/ltr/mixins.less
 • /templates/jm-services/less/override/rtl/mixins.less

 

J! 3.x Aktualizacja z dnia 19.06.2015

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana z wersji 3.3.6 do 3.4.1
 • Plugin Frameworku EF4 zaktualizowany z wersji 4.1 do 4.5
 • DJ-ImageSlider zaktualizowany z wersji 2.2.4 do 3.0.0
 • Zaktualizowany plik robots.txt aby blokował niektóre zasoby przed ładowaniem
 • Zaktualizowany plik htaccess.txt/.htaccess poprzez dodanie nagłowków wygaśnięcia (expire headers) dla popularnych plików
 • Uwaga: waże aby w parametrach modułu DJ-ImageSlider ustawić parament "override from template" na opcję "theme"

       

edytowane pliki:

 • htaccess.txt/.htaccess
 • robots.txt

2. JM Services wesja szablonu 1.03:

modyfikacje:

 • dostosowanie kodu aby wspierał najnowszą wersję Framework EF4
 • naprawion chowanie pozycji modułow lub bloków przy uzyciu layout builder
 • dodane tagi zgodności IE aby zapewnić aby Internet Explorer używał najnowszego silnika
 • logo wyświetlane w div zamiast w tagu h1
 • dodany systemowy plik językowy z nazwami pozycji modułów
 • dodana strona "coming soon"
 • style strony "offline" przeniesione do pliku LESS
 • obszar breadcrumbs przeniesiony do osobnego bloku
 • dodatkowe style dla zmiennych językowych na stronie błędu
 • dodatkowe style dla Joomlowych obrazków intro
 • Dodatkowe style dla nowej wersji DJ-ImageSlider
 • możliwe jest używanie pliku custom.less aby stosować zmienne, funkcję oraz mixins LESS. Wystarczy stworzyć plik custom.less w folderze LESS w catalogu templatki. Będzie on kompilowany i linkowany do sekcji head automatycznie. UWAGA: Pamietaj aby przenieść własne style z pliku custom.css do custom.less, jeśli zdecydujesz się utworzyć ten plik. W przeciwnym wypadku utracisz własne style.

dodane pliki:

 • /templates/jm-services/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-services.sys.ini
 • /templates/jm-services/less/comingsoon.less
 • /templates/jm-services/less/offline.less
 • /templates/jm-services/tpl/blocks/breadcrumbs.php

edytowane pliki:

 • /templates/jm-services/css/error.css
 • /templates/jm-services/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-services.ini
 • /templates/jm-services/less/djimageslider.less
 • /templates/jm-services/less/djimageslider_rtl.less
 • /templates/jm-services/less/djimageslider_responsive.less
 • /templates/jm-services/less/joomla.less
 • /templates/jm-services/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-services/tpl/blocks/footer.php
 • /templates/jm-services/tpl/blocks/head.php
 • /templates/jm-services/tpl/blocks/main.php
 • /templates/jm-services/tpl/default.php
 • /templates/jm-services/tpl/content-left-right.php
 • /templates/jm-services/tpl/left-right-content.php
 • /templates/jm-services/tpl/topbar.php
 • /templates/jm-services/tpl/topmenu.php
 • /templates/jm-services/offline.php
 • /templates/jm-services/templateDetails.xml

usunięte pliki:

 • /templates/jm-services/css/custom.css
 • /templates/jm-services/css/ie9.css