Skip to main content

JM Simple ver 1.04 z dnia 25.10.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.1
 • Framework EF4 został zaktualizowany do wersji 4.8.0
  2. Szablon JM Simple w wersji 1.04:

  Zmiany:

 • Naprawiony błąd zakładek w sekcji modyfikacji kolorów (od zaplecza)
 • Zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-simple/templateDetails.xml