Skip to main content

JM Wedding06 aktualizacja z dnia 25.09.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • zaktualizowano środowisko Joomla do wersji 3.8.0
  • zaktualizowano dodatek DJ-jQueryMonster do wersji 1.3.4
  • DJ-Catalog2 został zaktualizowany do wersji 3.5.8
  • DJ-ImageSlider został zaktualizowany do wersji 3.2.3
  • Plugin EF3 Framework zaktualizowany do wersji 3.14