Skip to main content

Jak utworzyć nową wiadomość w DJ-Messages

DJ-Messages pozwala tworzyć i wysyłać wiadomości do jednego użytkownika, wielu odbiorców lub wybranej grupy użytkowników.

Istnieją dwa sposoby utworzenia i wysłania nowej wiadomości. W zapleczu strony lub ze strony głównej.

Tworzenie wiadomości w zapleczu strony

Ta opcja jest dostępna dla tylko administratora witryny.

Otwórz komponent DJ-Messages i przejdź do „Messages”.

Otwórz wiadomości w komponencie

Kliknij „New”, a zobaczysz ten widok:

Nowa wiadomość

Recipient - wybierz jednego lub więcej odbiorców
User groups - wybierz grupę użytkowników, którą chcesz zdefiniować jako odbiorców
Subject - wpisz temat tutaj
Message - wpisz tutaj treść wiadomości
Attachments - możesz załączyć wybrane pliki

Kliknij przycisk „Send”, aby wysłać wiadomość.

Opcje wysyłania wiadomośći dla grup odbiorców i użytkowników można łączyć. Oznacza to, że można wybrać odbiorców i grupę użytkowników Joomla, co zwiększy liczbę docelowych odbiorców, a obie opcje nie wykluczają się wzajemnie. Korzystania z obu opcji naraz jest możliwe tylko przez Super administratora strony.

Tworzenie wiadomości na stronie głównej

Aby móc utworzyć nową wiadomość na stronie frontowej i wysłać ją, należy skonfigurować komponent DJ-Messages na swojej stronie.

Aby móc utworzyć nową wiadomość, musisz skonfigurować i włączyć moduł „Notifications DJ-Messages” lub utworzyć nowe menu pozycji „Messages”. Znajdziesz tam przycisk „Compose”, przeznaczony do utworzenia nowej wiadomości.

Widok tworzenia wiadomości wygląda następująco:

Tworzenie nowej wiadomości

Jak widać, wszystkie opcje są takie same jak opcje z widoku zaplecza.

Pole grup użytkowników jest dostępne tylko dla administratora (z uprawnieniami super administratora). Zwykły użytkownik może wysyłać wiadomości, uwzgledniająć pola: adresata (recipient), temat (subject), treść wiadomości (message) oraz załączniki (attachments).