Skip to main content

Tworzenie list odbiorców przez użytkowników

Zarówno administrator jak i użytkownicy mogą tworzyć własne listy odbiorców lub korzystać z predefiniowanych przez właściciela strony.

Przykład:

Załóżmy,że prowadzisz szkolną stronę internetową, dzięki zastosowaniu tej opcji, w łatwy sposób możesz umożliwić użytkownikom tworzenie swoich własnych list użytkowników, bądź skorzystania z predefiniowanych utworzonych przez administratora.

Dzięki temu, np.: nauczyciel może stworzyć własne listy, dzięki którym z łatwością podzieli odbiorców na klasy czy też roczniki.

Zaś np.: dyrektor z łatwością będzie mógł wysłać osobne wiadomości dla polonistów, chemików, matematyków czy też historyków. Tworzenie list nie jest w żaden sposób ograniczone liczbowo, więc przy tworzeniu nowych, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Aby zezwolić użytkownikowi na tworzenie list użytkowników, należy przejść do Components > DJ-Messages > Options oraz w zakładce Permissions zezwolić danej grupie użytkowników na tworzenie, edytowanie i usuwanie.

dj-messages-permissions

Aby utworzyć listy predefiniowane przez administratora przejdź do Components > DJ-Messages > Lists > New

predefined-list

Aby lista była dostępna dla wszystkich użytkowników, przełącz opcję Public list na Yes.

Aby dodać użytkowników do listy, przejdź do drugiej zakładki i zacznij wpisywać nazwy użytkowników.

users-tab-info

Użytkownicy z poziomu front-endu również mogą tworzyć swoje własne listy użytkowników, które nie będą publiczne.

Jeśli skonfigurowałeś już poprawnie ACL, następnym krokiem jest opublikowanie widoku z tworzeniem list.

Aby to zrobić, musisz opublikować nową pozycję menu -> DJ-Messages -> Lists

dj-messages-lists-menu

Po opublikowanie takiej pozycji zalogowany użytkownik zobaczy następujący widok:

messages-menu-user-view

Aby użytkownik utworzył własną listę, wystarczy,że naciśnie przycisk “Create”, a następnie doda wszystkie informacje oraz użytkowników analogicznie tak samo jak w przypadku dodawania listy przez administratora.

create-new-list-form

Jeśli lista użytkowników została wykonana poprawnie, przy następnym tworzeniu wiadomości, użytkowników zobaczy spis utworzonych list.