Framework EF4 został zaktualizowany z wersji z wersji 4.8.3 do wersji 4.8.4

Szczegóły aktualizacji:

Ulepszenia:

  • Dodano możliwość wyłączenia niektórych ramek (iframes) z lazy loading