Framework EF4 został zaktualizowany z wersji do wersji 4.9

Szczegóły aktualizacji:

Nowe funkcje:

  • Dodano opcję natychmiastowej optymalizacji stron
  • Dodano obsługę natywnej funkcji lazy loading dla przeglądarki

Ulepszenia:

  • Naprawiono problem z ładowaniem Material icons, gdy włączona była opcja Lokalne czcionki Google
  • Naprawiono problem, gdy w niektórych przypadkach ładowano Theme Customizer dwukrotnie
  • Ulepszenia związane z opcją optymalizacji ładowania lazy loading