Plugin EF4 Framework zaktualizowany do wersji 4.9.1

Ulepszenia (+):

  • Naprawiono problem z brakiem znalezienia „ Klasy "JMFTemplate" ” w oknach modalnych