EF4 Framework został zaktualizowany z wersji 4.7.6 do wersji 4.7.7

Więcej informacji tutaj.