Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. JM-HCT-Pharmacy wersja templatki HCT 1.03
naprawione:

  • Własne i responsywne style od tej pory cachowane w osobnym pliku CSS. Nie są dłużej wklejane do kodu dokumentu HTML

2. JM-HCT-Pharmacy wersja templatki HCT 1.03:
zmodyfikowane pliki:

  • templates/jm-hct-pharmacy/templateDetails.xml
  • templates/jm-hct-pharmacy/index.php