Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana z wersji 3.3.6 do 3.4.3
 • DJ-MegaMenu zaktualizowane z wersji 2.1.0 do 3.0.0
 • DJ-Tabs zaktualizowane z wersji 1.2.3 do 1.2.4.3
 • DJ-MediaTools zaktualizowany z wersji 2.3.2 do 2.4.3
 • Plugin Frameworku EF4 w wersji 4.5 zainstalowany
 • Plugin Frameworku EF3 odinstalowany
 • Szablon JM Car Dealer dla Frameworku EF4 zainstalowany
 • Szablon JM Car Dealer dla Frameworku EF3 odinstalowany

2. JM Hot News wesja szablonu 1.00:

nowe funkcje:

 • Szablon został zaktualizowany do wspierania Framework EF4. W związku z tym, że wszystkie pliki zostały zmodyfikowane rekomendujemy odinstalowanie starej wersji szablonu i zainstalowanie nowej. Przeczytaj artykuł Przeczytaj artykuł Najlepszy sposób na zaktualizowanie szablonu z EF3 do EF4