Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. JM-Italian-Restaurant wersja templatki EF 2.01
naprawione:

  • Własne i responsywne style od tej pory cachowane w osobnym pliku CSS. Nie są dłużej wklejane do kodu dokumentu HTML.

2. JM-Italian-Restaurant wersja templatki EF 2.01:
zmodyfikowane pliki:

  • templates/jm-italian-restaurant/templateDetails.xml
  • templates/jm-italian-restaurant/index.php