Promocja halloween Joomla

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • zaktualizowano środowisko Joomla z wersji 3.3.1 do 3.6.0
  • zaktualizowano dodatek EF3 Framework z wersji 3.11 do 3.13
  • DJ-ImageSlider został zaktualizowany z wersji 2.2.3 do 3.1.2
  • DJ-Menu został zaktualizowany z wersji 2.0 do 2.0.2