Promocja halloween Joomla

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.4
  • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.2
  • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.9.1
  • DJ-Classifieds został zaktualizowany do wersji 3.6.3
  • Moduł JM Social Icons zaktualizowany do wersji 1.04

Poprawki:

  • naprawiony błąd związany z modułem JM Social Icons: "Fatal error: Can't use method return value in write context"