Parametry w zakładce Global Styles pozwalają na ustawienie niektórych stylów templatki. Wprowadzone ustawienia zastosowane będą do wszystkich wersji kolorystycznych templatki, łącznie z "Custom Style". W ten sposób możesz nadpisać kilka z domyślnych stylów templatki.

1_600x193-equal_images_faq_hct_hct-global-styles

Zakładka ta podzielona jest na dwie główne sekcje:

  • Body Background - tło strony
  • Font Settings - ustawienia czcionek

 

Ustawienia w zakładce Body Background.

Możesz tutaj ustawić tło strony na 3 rózne sposoby:

Fill with color: wybierz tę opcje jeśli chcesz wypełnic tło jednolitym kolorem, bez gradientu czy obrazków.

2_600x152-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-body-gb-filled

Backgroud color - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów.

Make gradient: wybierz tę opcję jeśli chcesz wypełnić tło gradientem.

3_600x196-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-body-gb-gradient

First color value - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów. Pierwszy kolor to kolor, od którego zaczyna się gradient od góry tła.

Second color value - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów. Drugi kolor to kolor, na którym kończy się gradient na dole tła.

Use uploaded file: wybierz tę opcję jeśli chcesz wypełnić tło wczytanym przez ciebie obrazkiem.

4_600x388-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-body-gb-image

Upload background image - wybierz plik do wczytania. Użyj przycisku "Clear" aby usunąć załadowany plik.

Repeat background image - Zaznacz odpowiednią opcję w zależności od zastosowanego obrazka. Jeśli chcesz, aby obrazek powtarzał się poziomo, wybierz "Repeat X", jeśli pionowo "Repeat Y". Jeśli chcesz aby twój obrazek powtarzał się w obu kierunkach: poziomo i pionowo. Tego ustawienia używa się np. w przypadku aby wypełnić całe tło jedolitym wzorem. "No repeat" używa się gdy obrazek tła nie ma się powtarzać. W tym wypadku należy podać poziomą i pionową pozycję obrazka:

Horizontal position (X) - tutaj podaje się poziomą pozycję obrazka w pikselach. Jeśli np. wprowadzisz 500px, oznaczać to będzie, że lewy bok obrazka będzie 500px od lewej krawędzi okna przeglądarki.

Vertical position (Y) - tutaj podaje się pionową pozycję obrazka w pikselach. Jeśli np. wprowadzisz 500px, oznaczać to będzie, że górny bok obrazka będzie 500px od gornej krawędzi okna przeglądarki.

 

Ustawienia zakładki Font settings.

W tym miejscu można zmienić dodtychczasowy styl czcionki dla konkretnych części templatki:

  • Global font settings - zmiany dotyczą całej strony, np. dla textu artykułu, zawartość modułów
  • Module Headings - zmiany dotyczą wszystkich tytułów modułów
  • Article Headings - zmiany dotyczą tytułów standardowych artykółów oraz tytułów produktów w DJ-Catalog 2 i tytułów sliajdów w DJ-ImageSlider
  • Horizontal Menu - zmiany dotyczą pierwszego levelu menu w module DJ-Menu bądź DJ-MultitreeMenu ( w zależności, który z modułów zastosowany jest w templatce)
  • Advanced Settings - dotyczy jakiegokolwiek selektora CSS. Opcja ta pozwala na zmianę czcionki jakiegokolwiek elementu templatki bądź dodatku poprzez wprowadzenie klasy i nadpisanie stylu. Polecamy wykorzystanie dodadku Firebug dla przeglądarki Firefox w celu przejrzenia kodu html twojej strony.

Zobaczmy wszystkie ustawienia czcionek:

Text color - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów.

Font size - wybierz wielkość czcionki z zakresu od 11px do 22px.

Font option - wybierz sposób w jaki chcesz wprowadzić rodzaj czcionki

Custom font - opcja ta pozwala na wpisanie nazwy czcionki jak np.: Verdana, Tahoma lub Arial.

5_600x96-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-fonts-custom

Font form list - opcja ta pozwala na wybór, z listy, jednej z czterech najbardziej popularnych czcionek.

6_600x96-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-fonts-list

Google Web Fonts - Google Web Fonts to szeroki zbiór darmowych, zoptymalizowanych do zastosowania webowego, czcionek.

7_600x145-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-fonts-google

Google Web Font URL - w tym miejscu wprowadza się adres url wybranej czcionki.

Google Web Font Family - Wprowadź rodzinę czcionek dla wybranej czcionki.

Ważne! Nie znasz Google Web Fonts, przeczytaj więcej tutaj.

Selectors - podaj selektory css, aby zmienić czcionkę dla wybranych elementów templatki, np.: h1, #jm-sitedesc. Zawsze używaj przecinka do oddzielenia poszczególnych selektorów.

Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko w ustawieniach zaawansowanych "Advanced Settings".

8_600x336-equal_images_faq_hct_hct-global-settings-fonts-advanced