Wszystkie templatki wykorzystujące framework HCT mają następującą, bądź podobną strukturę plików:

 • admin- zawiera pliki parametrów templatki w zapleczu Joomla.
  • config - zawiera pliki odpowiedzialne za przechowywanie ustawień
  • css - style CSS
  • images - zawiera wszystkie obrazki tła
  • js - pliki Javascript
 • css - zawiera style css dla konkretnych części templatki
  • compressed_css.php - plik, który zawiera skrypt do kompresji stylów CSS.
  • details.css - style CSS dla układu elementów typografii.
  • djmenu_fx.css/djmenu.css - style dla DJ-Menu, modułu menu dla Joomla ( djmenu_fx.css dla efektu mootools, djmenu.css dla efektu css.
  • editor.css - typografia templatki, którą można wybrać z listy w edytorze tekstu w zapleczu Joomla.
  • error.css - własna strona informująca o błędzie.
  • ie7.css - tylko dla Internet Explorer 7
  • ie7_rtl.css - tylko dla Internet Explorer 7 (opcja RTL)
  • layout.css - layout templatki
  • menus.css - standardowy moduł menu
  • modules.css - moduły templatki
  • print.css - dla druku
  • print_rtl.css - dla druku (opcja RTL)
  • reset.css - resetowanie domyślnych stylów przeglądarki
  • responsive_css.php - plik PHP zawierający style css dla responsywnego layout'u templatki
  • rtl.css - dla opcji RTL (języki RTL)
  • style1.css/style2.css/style3.css - wersje kolorystyczne templatki, które można podać w zakładce "basic settings" w parametrach templatki
  • style1_rtl.css/style2_rtl.css/style3_rtl.css - wersje kolorystyczne templatki (opcja RTL)
  • template.css - zawiera Jooml'owe klasy i id, których templatka używa do wyświetlania komponentu
 • html - folder zawierający nadpisane pliki widoków komponentów i modułów
  • modules.php - layout modułów
 • images - zawiera wszystkie obrazki tła templatki
 • language - zawiera pliki językowe (opis parametrów, layout'u templatki)
 • lib- zawiera pliki biblioteki dla frameworku
  • js- pliki JavaScript 
   • doctextsizer.js - skrypt dla przełącznika wielkości czcionki, który można wyłączyć w zakładce "basic settings" w parametrach templatki
   • set_height.js - skrypt dla ustawienia wysokości modułów
   • template_scripts.js - skrypt dla przełącznika stylów templatki, który można wyłączyć w zakładce "basic settings" w parametrach templatki
   • template_scripts_rtl.js - skrypt dla przełącznika stylów templatki (opcja RTL)
  • php- zawiera pliki PHP
   • jm_desktop-layout.php - układ dla monitorów stacjonarnych
   • jm_google-analytics.php - skrypt dla Google Analitics, który można uruchomić w zakładce "advanced features"
   • jm_head.php - plik, ktory wczytuje style CSS templatki
   • jm_javascript.php - plik, który wczytuje pliki JavaScript templatki
   • jm_mobile-detect.php - detektor telefonów komórkowych i tabletów
   • jm_mobile-layout.php - dodatkowy layout, tylko dla telefonów komórkowych
   • jm_setup.php - setup framework'u
   • jm_tablet-layout.php - dodatkowy layout, tylko dla tabletów
 • component.php - zredukowany layout templatki dla widoku wydruku
 • error.php - własna strona błędu
 • favicon.ico - favicon templatki
 • index.php - główny plik indeksowy templatki
 • template_preview.png - obrazek podgladu templatki
 • template_thumbnail.png - obrazek miniaturka templatki
 • templateDetails.xml - plik, który trzyma kluczowe metadata o templatce