JM-Business-Marketing w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

1 jm-business-marketing positions-desktop

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

2 jm-business-marketing positions-tablet

Layout templatki dla telefonów komórkowych

3 jm-business positions-mobile