Templatka posiada 5 opcji wyglądu modułów oraz dodatkowo 3 ikonki dla tytułu modułu. Można je zmieniać wprowadzając odpowiednią nazwę suffixa w parametrach modułu

1. Domyślny wygląd modułu z trzema rodzajami ikonek:

1_600x123-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_default-module-design

2. Drugi wariant wyglądu modułu z trzema rodzajami ikonek:

2_600x122-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_filled-module-design

3. Trzeci wariant wyglądu modułu z trzema rodzajami ikonek:

3_600x109-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_bar-module-design

4. Czwarty wariant wyglądu modułu z trzema rodzajami ikonek:

4_600x108-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_bar2-module-design

5. Piąty wariant wyglądu modułu z trzema rodzajami ikonek:

5_600x100-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_blank-module-design

6. Dodatkowy i bardzo użyteczny jest suffix dla ustawienia tej samej wysokości modułów.
W celu uzyskania konkretnej wysokości modułu, jedyne co należy zrobić, to wprowadzić odpowiedni suffix w parametrach modułu.

6_height1

_mod300 oznacza, że moduł będzie miał wysokość 300 pikseli.

Jeżeli chcesz dodać kilka suffixów naraz należy dodać spację pomiędzy ich nazwami:

7_height2