JM-HCT-Pharmacy zbudowana jest na Frameworku HCT.

Szablon zawiera wiele parametrów do konfiguracji, jednak zakładka "Custom Styles" zawiera ustawienia unikalne tylko dla tej templatki.

Parametry te, definiowane są jedynie dla opcji "Custom Style" dla stylu templatki. Opcję tą wybrać można w zakładce "Basic Settings".

Na początek zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat Własnych stylów templatki, po czym zapoznaj się ze szczegółowymi ustawieniami dla tej templatki.

 

Basic Styles for Various Template Parts (podstawowe style dla różnych elementów templatki).

 

1_600x789-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_hct-custom-styles-basic

 

Powyższe parametry pozwalają na kontrolowanie wyszczególnionych elementów templatki:

 

Global Styles (style globalne)

Content background - stosuje sie do kontenera tła całej strony, który jest tak szeroki jak został zdefiniowany w zakładce "Template Layout".

Logo and site description color - Kolor logo i opisu strony. Domyślnie szablon ustawiny ma biały kolor logo i opisu strony, jeśli jednak zmienisz kolor tła górnego opszaru strony, na bardzo jasny, to ustawienie to może okazać się bardzo przydatne.

Article's title color - Kolor tytułu artykułu. Zmaina zostanie zastosowana do tytułów standardowych artykułów Joomla jak i do nazw produktów w DJ-Catalog2 i tytułów slajdów w DJ-ImageSlider.

Links color - Jest to globalny kolor wszystkich linków na stronie.

 

Button Styles

Wartości wszystkich parametrów zastosowane zostaną do tagów i klas z klasą: button.

 

Read More Styles

Wartości wszystkich parametrów zastosowane zostaną do linków "Read more", które używają klasy: readmore.

 

Klasy innych elementów

Kolor czcionki innych elementów - kolor czcionki dla poniższych elementów:

 • input, select, textarea - elementy te wyświetlane są zwykle w formularzach na stronie np.: w formularzu logowania, formularzu rejestracji, formularzu wyszukiwarki.
 • pagenav, pagination - standardowa paginacja Joomla dla artykułów i stron.
 • article info - szczegółowe informacje dotyczące artykułu wyświetlane pod tytułem artykułu.
 • table heading - zwykle pierwszy wiersz tabeli, nagłówki kolumn.
 • pagebreak, dj-catalog2 pagebreak - "pagebreak" pozwala podzielić artykuł bądź opis na wiele sekcji i wyświetlić je w formie tabów lub slajdów.

Kolor obramowania dla innych, wróżnionych poniżej elementów:

 • input, select, textarea, fieldset legend - elementy te wyświetlane są zwykle w formularzach na stronie np.: w formularzu logowania, formularzu rejestracji, formularzu wyszukiwarki.
 • pagenav, pagination - standardowa paginacja Joomla dla artykułów i stron.
 • pagebreak, dj-catalog2 pagebreak - "pagebreak" pozwala podzielić artykuł bądź opis na wiele sekcji i wyświetlić je w formie tabów lub slajdów.
 • table cell borders - obramowanie komórek tabel.
 • separators, dj-catalog2 separators - linie, które oddzielają artykuły w widoku bloga bądź wyróżnionych lub w widoku bloga produktów w DJ-Catalog2.
 • obramowanie dla suffixów bar/bar2/blank w module menu.
 • image border - przeczytaj o typografii templatki, aby dowiedzić się wiecej o stosowaniu obramowań obrazków.

Kolor tła innych elementów:

 • pagenav, pagination - standardowa paginacja Joomla dla artykułów i stron.
 • pagebreak, dj-catalog2 pagebreak - "pagebreak" pozwala podzielić artykuł bądź opis na wiele sekcji i wyświetlić je w formie tabów lub slajdów.
 • table heading - zwykle pierwszy wiersz tabeli, nagłówki kolumn.
 • separators, dj-catalog2 separators - linie, które oddzielają artykuły w widoku bloga bądź wyróżnionych lub w widoku bloga produktów w DJ-Catalog2.
 • dj-catalog2 filters/order - obszar, który pojawia się powyżej bloga lub tabeli produktów w DJ-Catalog2, zawierający opcje filtrowania i ustawienia porządku wyświetlania produktów.

 

Top page area.

Jest to górny kontener w układzie templatki, zawierający pozycje modułów dla: logo, przycisków sieci społecznościowych i wyszukiwarki.

 

2_600x249-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_hct-custom-top-area

 

 

Wypełnij górny obszar templatki wybierając opcje koloru tła. Można wybrać 3 różne opcje wypełnienia tła, identycznie jak w wypadku ustawienia tła strony.

Uwaga:

Templatka korzysta z kilku domyślnych obrazków tła dla opcji "Custom Style", które mieszczą sie w folderze:

templates/template-name/images/custom.

Jeśli chcesz zmienić któryś z obrazków, użyj odpowiedniego slice'a PSD żeby nanieść zmiany i zapisz plik.

Następnie nadpisz zmieniony plik w folderze templatki.

 

Kontenery Modułów

Szablon JM-HCT-Pharmacy zawiera 5 opcji wyglądu modułów. Definiując ponizsze parametry, możesz ustawić różne kolory dla modułów.

 

Leading styles for all modules

Kolor obramowania modułu dla domyślnego wyglądu modułu jak i dla suffixów: filled i bar.

 

Modules with the "filled" suffix

Tło kontenera, stosowane tylko dla modułów z suffixem filled.

 

Modules with the "bar2" suffix

Gradient tła dla tytułu modułu, stosowane tylko dla modułów z suffixem bar2.

 

Horizontal Menu

Jest to menu opublikowane w pozycji dj-menu-top. Zobacz layout templatki.

Templatka stosuje responsywny moduł menu DJ-Menu.

 

3_600x563-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_hct-custom-horizontal-menu

 

 

Border color - jest to kolor dolnego podkreślenia modułu topmenu: border-bottom.

Item background on hover style - kolor tła dla aktywnego, bądź z opcją "hover", elementu menu.

Możesz wybrać "Fill with color" lub "Make gradient":

 • Fill with color - wybierz tę opcję jeśli chcesz wypełnić tło elementu jednolitym kolorem.
 • Make gradient - wybierz tę opcję jeśli chcesz wypełnić tło gradientem.
  First color value - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów. Pierwszy kolor to kolor, od którego zaczyna się gradient od góry tła.
  Second color value - wprowadź kod HEX pożądanego koloru, bądź kliknij w pole i wybierz kolor używając palety kolorów. Drugi kolor to kolor, na którym kończy się gradient na dole tła.

Links color - kolor linków we wszystkich poziomach menu.

Links color on hover - kolor linków w opcji "hover" we wszystkich poziomach menu.

Choose the icon - każdy z głównych elementów menu, ma małą ikonkę z prawej strony, która wskazuje na to, że ten element ma więcej pod elementów. W tym miejscu możesz zmienić obrazek tej ikonki poprzez wgranie własnego.

Current icon - Jeśli chcesz zmienić ikonkę, która jest w opcji "Current icon", np. zmienić jej kolor otwórz plik custom-icons.psd, zmień kolor i zapisz używając opcji "Save for Web". Następnie nadpisz obrazek w folderze templatki "images/custom".

Use uploaded file - Wybierz tę opcję jeśli chcesz zastąpić ikonkę własnym obazkiem. kliknij w przycisk "select" aby wgrać twój plik na server FTP i wybierz pożądany plik.

Choose the icon on hover - zobacz powyższy opis. Jedyną różnicą jest to, że wybrana w tym miejscu ikonka pojawia się po najechaniu myszką na element menu.

 

Standard Joomla Menu

Ponizsze ustawienia zastosowane zostaną dla menu Joomla, które możesz stworzyć w standardowy sposób: Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Menu

 

4_600x698-equal_images_faq_hct_jm-hct-pharmacy_hct-custom-standard-menu

 

 

Global Menu Styles

Links color - globalny kolor linków dla modułów menu.

Choose the icon - każdy z elementów menu posiada ikonkę z lewej strony.

W tym miejscu możesz zmienić obrazek tej ikonki poprzez wgranie własnego.

Current icon - Jeśli chcesz zmienić ikonkę, która jest w opcji "Current icon", np. zmienić jej kolor otwórz plik custom-icons.psd, zmień kolor i zapisz używając opcji "Save for Web". Następnie nadpisz obrazek w folderze templatki "images/custom".

Use uploaded file - Wybierz tę opcję jeśli chcesz zastąpić ikonkę własnym obazkiem. kliknij w przycisk "select" aby wgrać twój plik na server FTP i wybierz pożądany plik.

Choose the icon on hover - zobacz powyższy opis. Jedyną różnicą jest to, że wybrana w tym miejscu ikonka pojawia się po najechaniu myszką na element menu.

 

Styles for menu placed in a module with "bar", "bar2" lub "blank" suffix.

Style stosowane tylko do menu opublikowanego w module z suffixem bar, bar2 lub blank.