JM-Italian-Restaurant w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

1 jm-italian-restaurant positions-desktop30

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

2 jm-italian-restaurant positions-tablet30

Layout templatki dla telefonów komórkowych

3 jm-italian-restaurant positions-mobile30