Templatka posiada 5 opcji wyglądu modułów. Można je zmieniać wprowadzając odpowiednią nazwę suffixa w parametrach modułu.

1. Wyglądy modułu dostępne dla pomarańczowej wersji templatki.

1 jm-italian-restaurant jm-italian-restaurant-orange-suffixes

2. Wyglądy modułu dostępne dla czerwonej wersji templatki.

2 jm-italian-restaurant jm-italian-restaurant-red-suffixes

3. Wyglądy modułu dostępne dla żółtej wersji templatki.

3 jm-italian-restaurant jm-italian-restaurant-yellow-suffixes

4. Dostępne są 3 etykiety dla każdej z wersji kolorystycznych.

Poniżej pokazane jest zastosowanie etykiet dla pomarańczowej wersji templatki.

Ta sama zasada obowiązuje dla czerwonej oraz żółtej wersji templatki.

4 jm-italian-restaurant jm-italian-restaurant-badges

5. Dodatkowy wygląd modułu dla prezentacji dania dnia lub jakiejkolwiek innej oferty specjalnej.

5 jm-italian-restaurant-dish-of-theday

Nazwa suffixa: dish-of-day


6. Standardowy moduł menu, zaprojektowany tak aby dawał wrażenie menu w restauracji.

6 jm-italian-restaurant-menu

Nazwa suffixu: restaurant_menu

 

7. Dodatkowy i bardzo użyteczny jest suffix dla ustawienia tej samej wysokości modułów.
W celu uzyskania konkretnej wysokości modułu, jedyne co należy zrobić, to wprowadzić odpowiedni suffix w parametrach modułu.

height1
_mod300 oznacza, że moduł będzie miał wysokość 300 pikseli.

Jeżeli chcesz dodać kilka suffixów naraz należy dodać spację pomiędzy ich nazwami:

height2