JM-News-Portal w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

1 600x1218-equal images faq ef-2 jm-news-portal positions-desktop

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

2 600x1891-equal images faq ef-2 jm-news-portal positions-tablet

Layout templatki dla telefonów komórkowych

3 NP positions-mobile