JM-News-Portal w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

1 jm-news-portal positions-desktop-J3

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

2 jm-news-portal positions-tablet-J3

Layout templatki dla telefonów komórkowych

3 jm-news-portal positions-mobile-J3