Templatka posiada 16 opcji wyglądu modułów. Można je zmieniać wprowadzając odpowiednią nazwę suffixa w parametrach modułu.

1. Wyglądy modułu dostępne dla czarnej wersji templatki.

1 black-ver-suffix

2. Wyglądy modułu dostępne dla niebieskiej wersji templatki.

2 blue-ver-suffix

3. Wyglądy modułu dostępne dla czerwonej wersji templatki.

3 red-ver-suffix

 

4. Poniższe suffixy można stosować do wszystkich wersji templatki:

4 2 jm-news-portal moduledesign1

 

5 jm-news-portal moduledesign2

 

6 moduledesign5

 

5. Dostępnych jest również suffixów z ikonami, które mogą zostać zastosowane do wszystkich opcji wyglądu modułów.

Ostatnie cztery przykłady pokazują jak można mieszać suffixy.

 

7 jm-news-portal moduledesign3

8 jm-news-portal moduledesign4


6. Dostępny jest również dodatkowy suffix dla Modułu DJClassifieds Search. Używa się go aby wyświetlić ten moduł poziomo w poniższy sposób:

 9 jm-news-portal classifieds-search

 

7. Menu korzystające c modułu dj-menu może zostać wyświtlone na dwa sposoby, jako drop-down lub jako drop-line.

Domyślny wygląd menu:

10 jm-news-portal drop-down-menu

Wygląd drop-line:

11 jm-news-portal horizontal-menu

Nazwa suffixu: dj-horizontal

 

8. Moduł dj-imageslider może być wyświetlony na trzy niestandardowe sposoby:

12 jm-news-portal slider1

Nazwa suffixu: jm-slider1

 

13 jm-news-portal slider2

Nazwa suffixu: jm-slider2

 

15 jm-news-portal slider3

Nazwa suffixu: jm-slider3

 

9. Dodatkowy i bardzo użyteczny jest suffix dla ustawienia tej samej wysokości modułów.
W celu uzyskania konkretnej wysokości modułu, jedyne co należy zrobić, to wprowadzić odpowiedni suffix w parametrach modułu.

height1
_mod300 oznacza, że moduł będzie miał wysokość 300 pikseli.

Jeżeli chcesz dodać kilka suffixów naraz należy dodać spację pomiędzy ich nazwami:

height2