JM-Renewable-Energy w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

 

600x1293-equal_images_faq_ef-2_jm-renewable-energy_jm-renewable-energy-desktop

 

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

 

600x1881-equal_images_faq_ef-2_jm-renewable-energy_jm-renewable-energy-tablet

 

Layout templatki dla telefonów komórkowych

 

jm-renewable-energy-positions-mobile