Templatka posiada 3 opcje wyglądu modułów. Można je zmieniać wprowadzając odpowiednią nazwę suffixa w parametrach modułu.

1. Wyglądy modułu dostępne dla fioletowej wersji templatki.

1 jm-royal-beauty-salon module-suffixes-violet

2. Wyglądy modułu dostępne dla czerwonej wersji templatki.

2 jm-royal-beauty-salon module-suffixes-red

3. Wyglądy modułu dostępne dla ciemnej wersji templatki.

3 jm-royal-beauty-salon module-suffixes-dark

4. Moduł dj-imageslider może być wyświetlony na dwa niestandardowe sposoby:

4 jm-royal-beauty-salon jm-slider1

Nazwa suffixa: jm-slider1

 

5 royal jm-slider2

Nazwa suffixa: jm-slider2

 

5. Dodatkowy i bardzo użyteczny jest suffix dla ustawienia tej samej wysokości modułów.
W celu uzyskania konkretnej wysokości modułu, jedyne co należy zrobić, to wprowadzić odpowiedni suffix w parametrach modułu.

height1
_mod300 oznacza, że moduł będzie miał wysokość 300 pikseli.

Jeżeli chcesz dodać kilka suffixów naraz należy dodać spację pomiędzy ich nazwami:

height2