JM-Shool-Tools-Store w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

1 jm-school-tools-store positions-desktop25

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

2 jm-school-tools-store positions-tablet25

Layout templatki dla telefonów komórkowych

3 jm-school-tools-store-positions-mobile25