JM-Web-Development w pełni korzysta z responsywnego layout'u, a więc dopasowuje się do wszelkich ekranów: stacjonarnych, tabletów oraz telefonów komórkowych. Templatka stosuje domyślne ustawienia szerokości wyszczególnione w parametrach templatki.

Layout templatki dla monitorów stacjonarnych

 

600x1471-equal_images_faq_ef-1_jm-web-development-25_positions-desktop

 

Layout templatki dla urządzeń typu tablet

 

600x3025-equal_images_faq_ef-1_jm-web-development-25_positions-tablet

 

Layout templatki dla telefonów komórkowych

 

positions-mobile