Rożne rabaty dla różnych grupa klientówKomponent DJ-Catalog2 umożliwia tworzenie grup klientów, dzięki czemu po przypisaniu klientów do określonej grupy, klient po zalogowaniu zobaczy ceny z rabatami.

Na przykład:

  • grupa 1: -10% zniżki
  • grupa 2: -20% zniżki

Mamy narzędzie dla DJ-Catalog2, które pozwala tworzyć reguły cenowe. Więcej na ten temat w artykule angielskojęzycznym o regułach cen w DJ-Catalog2.

Reguły cen umożliwiają utworzenie rabatu i przypisanie go do określonej grupy użytkowników. W poniższym przykładzie pokazujemy, jak taka reguła powinna być zdefiniowana w ustawieniach:

Grupy klientów edycja

Możliwe rozwiązania

Łączenie wybranego użytkownika z daną grupą klientów (nie mylić z grupami użytkowników), można wykonać ręcznie, półautomatycznie i automatycznie - w zależności od potrzeb. Aby to zrobić, włącz dodatek „Użytkownik-DJ-Catalog2” i skonfiguruj go w w zależności od potrzeb.

Przypisanie ręczne

W zapleczu Joomla-> Użytkownicy-> Profil użytkownika możesz zmienić grupę użytkowników:

Ręczne przypisanie

Półautomatyczne przypisanie

Działa to podobnie jak w poprzednim przypadku, z tą różnicą, że użytkownik podczas rejestracji ma możliwość wskazania grupy klientów, do której chciałby należeć. Następnie administrator otrzymuje powiadomienie e-mail o tym fakcie i ręcznie zmienia grupę.

Aby to wykonać, otwieramy dodaek Użytkownik-DJ-Catalog2 i konfigurujemy go w następujący sposób:

Pół-automatyczne przypisanie

Automatyczne przypisanie

Automatyczne przypisywanie jest bardzo podobne do poprzedniego scenariusza, ale w dodatku "Użytkownik-DJ-Catalog2" wyłączamy opcję zgody grupy klientów lub dodajemy wszystkie możliwe grupy jako bez zgody.

Zobacz przykład tutaj:

Automatyczne przypisanie

Alternatywna opcja

Dodatkowo dostępna jest jeszcze inna opcja. Na zapleczu witryny możesz połączyć wybraną grupę klientów z wybraną grupą użytkowników.

Otwórz komponent DJ-Catalog2. Przejdź do „Grupy klientów”. Wybierz grupę z listy i wybierz z listy Pokrewną grupę użytkowników.

Alternatywa opcja