etykiety-djcf-w-mediatools

Korzystająć z albumów DJ-MediaTools możesz wyświetlać ogłoszenia DJ-Classifieds wraz z etykietami typów ogłoszeń. Typy w DJ-Classifieds mogą być definiowane przez administratora.

Etykiety typów można łatwo zaprojektować w zapleczu DJ-Classifieds. Oznacza to, że różne typy mogą być oznaczone etykietami w różnych kolorach, które można łatwo skonfigurować.

Każda etykieta może być później równie łatwo dostosowana w zapleczu.

Możesz także obciążać kosztami swoich użytkowników za typy w ogłoszeniach. Każdy typ może mieć cenę i wymagać zapłaty za korzystanie z niego - Dowiedz się więcej o płatnych typach w DJ-Classifieds.

Jak wyświetlać ogłoszenia z typami w DJ-MediaTools

Ustawienia wymagane do prawidłowego funkcjonowania:

Skonfigurowane typy w DJ-Classifieds - aby poprawnie wyświetlać pozycje DJ-Classifieds z przyciskiem typu w slajdach, muszą być one skonfigurowane i włączone najpierw w komponencie Dj-Classifieds - Dowiedz się więcej o typach w DJ-Classifieds

Skonfigurowany album DJ-MediaTools przy użyciu ogłoszeń z DJ-Classifieds jako źródła - dowiedz się, jak skonfigurować DJ-Classifieds jako źródło albumu DJ-Mediatools

Album DJ-MediaTools musi używać DJ-Classifieds jako źródła do wyświetlania jego elementów.

Wybierz DJ-Classifieds jako źródło albumu podczas tworzenia nowego albumu. Następnie musisz włączyć opcję „nazwa ze stylami” w konfiguracji albumu. Przewiń w dół do „Pokaż typ” i wybierz „Nazwa ze stylami” z listy.

nowy album i etykiety w djmediatools

Dowiedz się więcej o wtyczkach źródłowych albumów w DJ-MediaTools

Po prawidłowej konfiguracji możesz wyświetlić album DJ-MediaTools w module, pojedyńczym artykule lub w komponencie.

Zobaczmy, jak to może wyglądać na stronie głównej:

Gallery Grid Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-labels2

Masonry Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-masonry

Slideshow Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-slideshow

Slideshow with thumbnails Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-thumbs

Tabber Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-tabber

Modern slider Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-modern

Slider Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-slider

Kwicks Panels Layout

kwicks-mediatools-labels

Nivo Layout

dj-classifieds-dj-mediatools-nivo

Etykiety mogą być wyświetlane we wszystkich układach DJ-MediaTools (z wyłączeniem Skitter Slideshow).

Zobacz wszystkie dostępne układy na stronie demo