JM Simple Tabs

JM Simple Tabs

Darmowy moduł zakładek. Ten prosty moduł do Joomla pozawala na łatwe wyświetlanie treści w zakładkach. Można utworzyć nieograniczoną licznę zakładek wyświetlanych poziomo nad lub pod tekstem albo pionowo po lewej lub prawej stronie. W zakładkach można prezentować tekst, obrazki lub iframe z video. Do tytułu zakładki można dodać dopisek.

Opcje w zapleczu:

jm-simple-tabs-backend

Cena:  PLN 0,00
(w tym 23 % VAT)