środa, 08 lipca 2020 16:40

DJ-Classifieds 3.7.9.1

Najnowsza wersja DJ-Classifieds przynosi poprawki błędów i ulepszenia. Ponadto wydaliśmy zaktualizowaną wersję DJ-Classifieds z polami warunkowymi/zależnymi - Beta 3.7.9.1.

DJ-Classifieds 3.7.9.1

Zaktualizowaliśmy komponent DJ-Classifieds, a także aplikacje, dodatki i integracje, które z nim współpracują. Wdrożone zmiany zwiększą wydajność rozszerzenia DJ-Classifieds.

Co zostało zaktualizowane?

We wszystkich wymienionych przypadkach wprowadzone zmiany przynoszą drobne poprawki i ulepszenia.

DJ-Classifieds z polami zależnymi/warunkowymi - Beta (3.7.9.1)

Ta aktualizacja zapewnia obsługę aplikacji AJAX i naprawia trzy błędy. Wsparcie powoduje, że jeśli użyjemy aplikacji AJAX, pola warunkowe będą działać w module wyszukiwania.

Nie wprowadzono żadnych zmian w polach warunkowych i działają one dokładnie tak samo, jak w poprzednich wersjach beta.

Zobacz listę poprawek i zmian dla tej wersji.

Funkcjonowanie pól warunkowych w DJ-Classifieds jest bardzo proste. Podczas edycji pola niestandardowego można ustawić warunek, kiedy to pole powinno być wyświetlane. Pola warunkowe działają w formularzu zgłoszeniowym (podczas dodawania ogłoszenia), w module Wyszukaj / Filtry, w polu kontaktowym i polu „zapytaj sprzedającego”.

Opisaliśmy ten proces w poście na blogu związanym z pierwszą wersją beta. Dowiedz się więcej tutaj: DJ-Classifieds z polami zależnymi / warunkowymi - wersja Beta

Więcej informacji o tej aktualizacji: