środa, 04 grudnia 2019 13:20

Seria ulepszeń w aktualizacji DJ-Classifieds

DJ-Classifieds został właśnie zaktualizowany do wersji 3.7.8.3, która wprowadza wiele ulepszeń.

Najnowsza aktualizacja wprowadza ponad 30 zmian, w tym:

  • opcję wyświetlania pól profilu w widoku profili

Podczas ustawiania / edycji pól w obszarze administracyjnym DJ-Classifieds możesz wybrać, czy zawartość pola będzie wyświetlana na liście. Jeśli wybierzesz to ustawienie dla pól profilu, pojawią się one na liście profili. Działa dokładnie tak samo, jak w przypadku dodatkowych pól dla ogłoszeń.

Profile fields DJ-Classifieds

  • wyświetlanie odległości od wyszukiwanego adresu na listach ogłoszeń


Do tej pory funkcja działała tak, że gdy użytkownik kliknął link „pokaż odległość” na liście ogłoszeń - odległość była liczona na podstawie lokalizacji użytkownika i nigdy nie zmieniała się utrzymując odległość od bieżącej lokalizacji użytkownika.

Teraz dodatkowo, gdy użytkownik korzysta z lokalizacji w module wyszukiwania i filtrów - wartość odległości jest zastępowana tą, która oblicza odległość na podstawie adresu podanego w module wyszukiwania.

location-distance-feature

W międzyczasie, między wersją 3.7.8.4 a publikacją tego artykułu, ukazała się najnowsza wersja DJ-Classifieds 3.7.8.4. Wprowadza ona poprawkę dla języka polskiego. Mogło się bowiem zdarzyć, że w wersji 3.7.8.3 język polski nie został załadowany. Aktualna wersja rozszerzenia rozwiązuje ten problem.

Więcej informacji o tej aktualizacji: