wcag2.0-banner

Co to jest WCAG 2.0? Czy twoja strona powinna być zgodna z WCAG? Dowiedz się więcej o dostępnych stronach.

sobota, 14 lutego 2015 12:32

Przeczytaj też: Ten szablon Joomla spełnia wymogi WCAG 2.0 - dotyczące tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi

Osoby z niepełnosprawnością to grupa, której dotyczy częste ograniczenie korzystania z usług cyfrowych i która często napotyka w Internecie na bariery. 

Do tej grupy zaliczyć można osoby z obniżoną sprawnością:

 • sensoryczną (osoby niewidome, niedowidzące, niedosłyszące lub głuche),
 • ruchową
 • intelektualną
 • jak również ludzi starszych czy obcokrajowców.

W związku z tym obecnie dostępność stron www dla użytkowników z niepełnosprawnością mają zapewnić nowe regulacje prawne.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  wszystkie instytucje publiczne mają obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. Termin wywiazania się z tego zobowiązania to połowa roku 2015. 

W sieci dostępne są narzędzia oceniające poziom dostępności np:

My przygotowaliśmy praktyczną listę w punktach, gdzie postaramy się przedstawić jak największą ilość zaleceń dotyczących postawionych wymagań.

 • Elementy graficzne -  Wszystkie elementy graficzne powinny mieć opisy alternatywne (alt), które przedstawiają co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne, powinny mieć „pusty atrybut alt”. Należy unikać animowanych elementów, poruszających się tekstów itp. 
 • Elementy dźwiękowe - Wszystkie pliki dźwiękowe powinny być uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury.
 • Elementy video - Wszystkie pliki wideo powinny być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze powinny być dostosowane dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Wszelkie pliki multimedialne i Flash powinny być dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.
 • Dokumenty do pobrania - Pliki PDF, Word i inne tego typu pliki  przygotowane do pobrania powinny być przygotowane jako dostępne. Ważne by pliki PDF posiadały  strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.
 • Zamieszczone artykuły -  Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy, czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje, skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki (h1-h6) aby ułatwić przejście do konkretnej sekcji.
 • Nawigacja na stronie - Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna.
 • Elementy aktywne strony - Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). 
 • Odnośniki na stronie - Wszystkie odnośniki powinny być unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Nie należy używać linków w postaci: „>>” czy „więcej” albo „kliknij tutaj”. Odnośniki nie mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.
 • Kolorystyka strony - Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1.
 • Wymiary strony - Stronę powinno dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki bez gubienia treści . Najlepiej jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. 
 • Używanie tytułów na stronie - Wszystkie tytuły stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik. Układ treści w tytule powinien być zbudowany wg schematu: [Tytuł podstrony] – [Nazwa Instytucji]. Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. 
 • Porządkowanie treści na stronie - Do porządkowanie treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane.
 • Język strony -  Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych powinien być określony atrybutem lang. Powinien być jasny i zrozumiały. Cytaty powinny być wyróżnione.
 • Kod serwisu - Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel.
 • Tabele i ramki -  Wszelkie tabele powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki. Wszystkie ramki powinny być odpowiednio zatytułowane.
 • Skrypty -  Wszystkie skrypty i aplety powinny być dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Formularze - Formularze, w tym formularz wyszukiwarki powinny być zbudowane zgodnie ze standardami oraz odpowiednio opisane.
 • Dostępność strony - Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

Dodatkowe materiały:

 Joomla i WCAG 2.0. Mówiąca strona

Joomla! i WCAG 2.0